Geçmişten Bugüne Ülke İhlal Karneleri: RUSYA
Geçmişten Bugüne Ülke İhlal Karneleri: RUSYA
“Rusya İhlal Karnesi” başlıklı çalışmamız, Çarlık döneminden Sovyetler Birliği’ne ve günümüz Rusya’sına uzanan tarihsel süreçte Rusya’nın gerçekleştirdiği ihlalleri konu almaktadır. 16. yüzyılın ortalarından itibaren dünya siyasetinde söz sahibi olmaya başlayan ve giderek küresel bir aktöre dönüşen Rusya, özellikle 18. yüzyıldan itibaren Müslüman coğrafyayı hedef alan işgal, soykırım ve sürgün politikalarıyla Kırım’dan Orta Asya’ya kadar çok geniş bir sahada milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. Bu süreçte hakimiyeti altındaki topraklarda sürdürdüğü zorunlu sürgün, asimilasyon ve işgal politikalarıyla Rusya, toplamda milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Çarlık Rusya döneminde başlayan bu uygulamalar Bolşevik Devrimi sonrasındaki komünist rejim boyunca da devam etmiş, özellikle Stalin döneminde hayata geçirilen katı uygulamalar kapanması mümkün olmayan derin acılara sebebiyet vermiştir.
Rusya, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana gelinen yakın dönemde de, dünya siyasetinde belirleyici bir aktör olarak yer alma hedefini sürdürmektedir. Başta Çeçenistan işgali olmak üzere, Kırım’ın ilhak edilmesi, Ukrayna ve Gürcistan gibi komşu ülkelere karşı yürütülen politikalar, Suriye İçsavaşı’nda takınılan tavır ve benzeri politikalar, Rusya’nın söz konusu hedef doğrultusunda nasıl bir yol izleyeceğine dair fikir vermektedir.
Çalışmamız, Rusya’nın dünya üzerindeki politikalarına eleştirel bir bakış niteliği taşımaktadır. Hiç şüphesiz hak ihlalleri her dönemde ve her coğrafyada yaşanagelmiştir. Ancak “Tarihten Bugüne Ülke İhlal Karneleri” üst başlığını taşıyan çalışmalarımızın temel amacı; medeniyet, barış ve özgürlüklerin temsilcisi olduğu iddiasını taşıyan ve bugün sınırları dışında etki gücüne sahip olan devletlerin söylemlerinin gerçekliğini test etmek, göz ardı edilen bu alanın tartışmaya açılmasına katkı sağlamaktır.
 
Kayıt Tarihi : 02.02.2016
Bu sayfa 3331 defa ziyaret edilmiştir.