2018 Dünya Hak İhlalleri Raporu
2018 Dünya Hak İhlalleri Raporu
2018 Ne Yılıydı? SİZ SEÇİN!..

İkiyüzlülükler Yılı
Ülkelerin kaderlerini tayin etmeye çalışan devletler, insanlık tarihi boyunca çıkarları uğruna işgal-ler gerçekleştirdi, katliamların ve soykırımların sorumlusu oldu. Coğrafi keşiflerden bugüne ulaşan süreç nedeniyle 66 ülkede hâlâ savaş ve çatışma yaşanıyor.
Demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi kavramları kullanarak direktifler yağdıran ve insanları birbirine kırdıran küresel aktörler, para kazanma hırsı ile ülkeleri bile bile savaşa sürüklüyor. Gücünü savunma sanayiine borçlu olan gelişmiş ülkeler, geçtiğimiz yıl %1,1 artan küresel savunma harcama-ları sayesinde bir kez daha “savaşa girmeden kazanan” taraf oldu. 
Nükleer silahsız bir dünya vaadiyle Barış Ödülü alan Obama’nın bir kez daha imaj çalışmalarının bir parçası olduğu ortaya çıktı. ABD, birçok uluslararası nükleer anlaşmadan ayrıldı ve savunma büt-çesinde nükleer silah faaliyetleri için 1 trilyon 200 milyon Dolar (Soğuk Savaş’tan bu yana en yüksek rakam) bütçe ayırdı. 
Batı; neoliberalizmi kutsadı, serbest ticaret ilkeleri ile zenginleşti ve dayatmalar sayesinde diğer ülkelerin pazarlarında serbestçe dolaşabilir hale geldi. Ancak neoliberalizmden elde edilen faydanın azaldığını görür görmez bu politikalara sırt çevirdi ve küresel ekonomiyi yerle bir eden ticaret savaş-larını başlattı. Ekonomi savaşlarının bedelini ise devletler değil, yine masum halklar ödedi.
Batı’nın hegemonik düzeninden kurtulmaya çalışan her devlet, karşısında kur manipülasyonları-nı, yaptırım paketlerini ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını buldu.
Nüfus artış hızı gittikçe düşen Avrupa ülkeleri, ucuz iş gücü ile büyüyen Çin gibi ülkeler ile başa çıkabilmek adına 4.0 endüstriyel devrimi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu süreçte, her zaman olduğu gibi üretimin ve iş hayatının insan yaşamı ile olan uyumu göz ardı ediliyor. 
 
Çelişkiler Yılı
Batılı devletler, yalnızca kendi toplumlarını önemsediğini söyleyerek diğer toplumların varlıkla-rını çaldılar. Kişi başına düşen ortalama gelir açısından en avantajlı ülkeler olmalarına rağmen Batı toplumları yoksulluk ile savaşıyor. ABD’de 550 bin evsiz bulunuyor, İngiltere’de ise her 200 kişiden birinin gidecek yuvası yok. 
Hâkimiyet kurmak istedikleri ülkelerin iç işlerine her fırsatta karışan ve “medeniyet öğretmeni” rolüne bürünen Batılı devletler, Yemen, İsrail-Filistin, Sarı Yeleklikler, Cemal Kaşıkçı gibi önemli uluslararası olayları, “ticari ilişkiler” zarar görmediği sürece hoş görüyor. 
Sık sık antisemitizm yüzünden çekilen acıları gündeme getirerek Filistin işgaline gelen tepkileri azaltmaya çalışan İsrail ve destekçileri, “Yalnızca Yahudilere eşit haklar” tanıyan ırkçı ve ayrımcı kanunları gururla onaylıyor. 
 
Çifte Standart Yılı
Gerçekleştirdikleri hamleler ile dünyanın çivisini yerinden oynatıp göçlere neden olan, aralarında ABD’nin yanı sıra 8 Avrupa Birliği üyesinin de bulunduğu ülkeler, yol açtıkları sorunlara rağmen “egemenlikleri” ihlal edildiği gerekçesiyle BM Küresel Göç Sözleşmesi’ni imzalamadı.
BM Göç Örgütü Sözcüsü Leonard Doyle, AB’nin gerçek anlamda bir göç krizi yaşamadığı, üye ülkelerin bunu siyasi açıdan kullandığı görüşünü dile getirdi. Nitekim göçmen krizinin doruğa çıktığı 2015’ten bu yana, büyük ölçüde Türkiye ile varılan anlaşma sayesinde AB sınırlarına kaçak göç ora-nında %95 düşüş görüldü. Buna rağmen üye ülkeler, göçmenleri çirkin politikalarına alet etmeye devam ediyor. 
Yeni “günah keçisi” ilan edilen göçmen ve sığınmacılar üzerinden üretilen propagandalar, top-lumların git gide aşırı sağ görüşlü fikirlere sempati duymasını sağlıyor. 
Halı altına süpürülen ırkçı ve ayrımcı zihniyetlerini gün yüzüne çıkaran devletler, İslam’ı “şiddet içeren siyasi bir ideoloji”, Müslümanları ise “devletin sırtından geçinen eğitimsiz ve uyumsuz kişiler” olarak tasvir ediyor. Avrupa’da eğitim gören imamlar “medeni”, Müslüman ülkelerden gelen imamlar ise “terörist ve ilkel” olarak nitelendiriliyor. 
“Göçmen entegrasyonu” iddiası ile başlatılan her girişimde insan hakları savunuculuğunu üstle-nen Batılı devletlerin elitizm rüzgârına kapıldığı, düşünce ve inanç özgürlüğünü hiçe saydığı görülü-yor. 
Baskın ideolojinin yönlendirdiği medya, Müslümanlara %357 eşitsizlik yapıyor ve toplumsal ku-tuplaşmanın temellerini atıyor. Kişileri kimliğine, statüsüne ve cinsiyetine bakmaksızın hedef haline getiren ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden sosyal medya ise ırkçı ve ayrımcı saldırıların ana karargâhı oluyor. 
 
Hastalıklar Yılı
Uluslararası şirketler, küresel ısınmanın negatif etkilerini yok edecek teknolojilere yatırım yap-mamaya devam ediyor. “Medeniyet” söylemi ile insan yaşamını yönlendiren devletler ise daha fazla para kazanma hırsı ile çıkarılan kanunlar aracılığıyla bu şirketlerin ekmeğine yağ sürüyor.
Kapitalist sistemin sorunları çevre üzerinde korkunç baskılar yapıyor, ancak iyileştirmeler için ye-terli kaynak bulunamıyor. Zira ülkelerin borçları küresel hasılanın %318’ine ulaşmış durumda. 
Kanserli insan sayısı her yıl giderek arttı ve kanser, dünya çapında yaygın bir ölüm nedeni haline geldi. Buna rağmen zengin ülkelerin vatandaşları kanser ilaçlarına ulaşabiliyorken, fakirler sahte ilaç-lar kullanmak zorunda kalıyor.
Kapitalizmin tüm dünyaya hükmetmesinden sonra 2,1 milyara çıkan obez ve aşırı kilolu insan sayısına karşılık 821 milyon kişi yetersiz besleniyor. 119 ülkenin 51'inde açlık, 'ciddi' veya 'alarm verici' bir sorun olarak öne çıkıyor.
Savaş, fakirlik, doğal afetler gibi nedenlerden 303 milyon çocuk okula gidemiyor. Geleceğimiz, “kayıp nesiller” ile birlikte bir kez daha kararıyor. Nitekim okula gidebilen çocuklar da iyi bir eğitim-den mahrum kalıyor. Zira Amerika ve Avrupa’da ırkçılık okullara iniyor ve akran zorbalığına dönü-şüyor; göçmenlerin okula entegrasyonu önemsenmiyor ve müfredatlar beyin yıkamak için hazırlanı-yor. 
Kayıt Tarihi : 21.2.2019
Bu sayfa 1723 defa ziyaret edilmiştir.